KONFERENCE

Højtbegavede børn i skolen

18. september 2024, kl. 9-15
Fællessalen, Christiansborg
Begavet med Glæde inviterer skolefolk og kommunale beslutningstagere til konference
om højtbegavede børn i skolen

Højtbegavede børn har altid hørt til i folkeskolen. Med de rigtige rammer og strukturer øges hele klassens trivsel og de højtbegavede børn vil blomstre og berige fællesskabet. 

Begavet med Glæde vil dele viden og erfaring på området, således at hver folkeskole får mest ud af de allokerede ressourcer. Vi har inviteret eksperter med erfaring fra praksis og kommuner - kom og lær med.

Konferencen finder sted på baggrund af folkeskoleforligskredsens aftale fra efteråret 2021 om screening og indsatser målrettet højtbegavede børn. Aftalen træder i kraft i skoleåret 2024-25, og betyder at skoler vil forventes at være klar til at tilgodese deres behov, men hvad betyder det i praksis?

Bliv inspireret, få ny viden, og hør om konkrete tiltag, der kan øge trivsel og læring for alle elever i klasserummet, inklusive de højtbegavede.

Konferencen starter om
00

dage


00

timerEr du lærer, psykolog, skoleleder, forsker, forælder eller bare nysgerrig?

Så vil vi rigtig gerne have dig i tale.

Vi danner netværk for alle, der er interesserede i at sætte fokus på uddannelsespolitiske tiltag, forskning og ethvert andet initiativ, der kan gøre en positiv forskel for højtbegavede børn og unge. Vi har derfor brug for dig, der kan, vil og som har noget på hjerte. Vi tror på, at vi i fællesskab kan udrette mere end vi kan alene, så du vil blive budt velkommen i netværket med åbne arme.

Det skal være slut med at højtbegavede børn mistrives i institutioner og skoletilbud. Derfor vil vi være med til at klæde fagfolkene i børnenes liv bedre på til opgaven og vi vil hjælpe børnene og deres forældre med viden, netværk og forståelse – og vi vil rigtig gerne have dig med.

Fokusgrupper og aktiviteter

Fokusgrupper

Vi danner fokusgrupper, så alle har et sted, hvor de kan bidrage med deres specialviden eller lære mere om deres interesseområder.

Fx. Uddannelsespolitik, Unge, Didaktik, Pædagogik, Førskolebørn, 2E, Forskning, Familieliv...

Oplæg og workshops

Med jævne mellemrum inviterer vi dygtige mennesker til at fortælle om deres virke eller erfaringer.  

Virksomheder

Samarbejde om besøg, rekruttering, praktikpladser, oplæg og meget andet.

Interesseret?

Vi har altid plads til flere - også dig, der vil holde et oplæg for vores medlemmer.

Ræk ud til os for at høre mere om medlemskab, sponsorater eller muligheden for at holde oplæg.

Medlemskab   Kontakt

Jeg tilslutter mig...

Begavet med Glæde er et charterbaseret netværk. Hvis du eller din organisation vil være med, skal vores charter underskrives og overholdes.

Hvis du vil være medlem, tilslutter du dig blandt andet at:

  • højtbegavede børn har ret til at blive udfordret og være i trivsel på lige fod med alle andre børn
  • fagfolk har ret til at blive uddannet i børnenes behov
  • børnenes begavelse ikke må være genstand for mobning
  • begavelsen må ikke overskygge, at de er børn
  • børnene skal mødes med accept, anerkendelse, respekt og forståelse.

Følg med

Hvis du vil være med i netværket, have spændende skriverier direkte i din indbakke eller bare er nysgerrrig.